Konsesjon og konsesjonsfrihet

Konsesjon

Dersom ervervet er konsesjonspliktig må det søkes på følgende skjema:

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv - skjema LDIR-359

Søknadsskjemaet sendes til:

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes, Sentralgården, Vålgutua 251,
2436 Våler i Solør.

Det påløper behandlingsgebyr som må betales før søknaden tas opp til behandling etter konsesjonsloven.

 

Konsesjonsfrihet

Det er mange salg av eiendommer som er konsesjonsfrie overdragelser. Les mer i Forskrift om konsesjonsfrihet

Tinglysingsmyndighetene krever imidlertid i de fleste tilfeller en bekreftelse fra landbrukskontoret på at ervervet er konsesjonsfritt sammen med skjøte eller hjemmelserklæring. Dette gjøres ved at kjøper gir opplysninger i Egenerklæring om konsesjonsfrihet - skjema LDIR-360

Originalskjema sendes til Landbrukskontoret for Våler og Åsnes, Sentralgården, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør.

Landbrukskontoret bekrefter at opplysningene er riktige og legger konsesjonsforholdet inn i matrikkelen -som er et offisielt register over fast eiendom i Norge. Kvittering sendes kjøper på e-post dersom den er oppgitt på egenerklæringen, alternativt pr post.

Behandlingen er gebyrfri.

Skjøtet / hjemmelserklæringen kan så sendes inn for tinglysing til:

Kartverket Tinglysing, postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss.

Skjema for skjøte og hjemmelserklæring kan lastes ned her

Les mere om tinglysing