Hans Johnsson er tilsatt som ny prosjektleder/koordinator i Glommaprosjektet. På styremøte i Sentralgården i Våler 14. februar ble vi presentert for Hans. Så langt i prosjektet er det seks delprosjekter som er startet opp. Planen framover nå er å få en oversikt over hva som er gjort og hva som gjenstår i de forskjellige delprosjektene. Hans kan nås på hans@tympanon.se eller på telefon +46 70 2141672.

Tiltaksstrategien for jord- og skogbruk i kommunene Våler og Åsnes uttrykker et ønske om å gjøre rekreasjonsområder i tilknytning til Glomma mer tilgjengelig for befolkningen.