Åpning og stenging av snøskuterløyper

Våler kommune er kontrollmyndighet i forhold til at kjøring i løypene, organiseres og utføres i tråd med forskriftens bestemmelser. Blant annet er det kommunen som, her på dette nettstedet, meddeler når løypene kan åpnes for kjøring og når de stenges. Det er forskriftens § 5 som regulerer dette.

"§ 5. Åpning og stenging av løypenettet

Det er tillatt med kjøring i snøskuterløypene mellom kl. 07.00–22.00. Det er ikke tillatt med kjøring i snøskuterløypa utover dette.

Unntak er nødvendig kjøring for drift og vedlikehold av løypetraséen. Dette gjelder  løypemannskap, oppsyn og Våler kommune som ansvarlig kontrollmyndighet.

Snøskuterkjøring er bare tillatt på snødekt mark.

Kjøring tillates ikke etter 15. april.

Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør det nødvendig. Siden det er to muligheter for start/parkering, kan man velge å holde kun deler av traséen åpen.

Løypa kan stenges ved ulovlig kjøring, mislighold av avtalen mellom Våler kommune og ansvarlig organisasjon eller mislighold av grunneieravtaler.

Informasjon om løypenettet, finnes på Våler kommunes hjemmeside:
www.vaaler-he.kommune.no"