Våler har 3 unike kirkebygg

Våre 3 unike kirker ligger i Vålersentrum Risberget og Gravberget. Alle er verdt et besøk!

Les mer om aktiviteter i kirkene her 

Våler kirke – En av Europas største trekirke med en helt spesiell og moderne utforming, som allerede har fått flere nasjonale og internasjonale priser;
Årets Bygg i 2015, Innlandets Trepris i 2016
Internasjonal pris for «Best religious building» 2016  og Statens byggeskikkpris 2016


 

Den er designet etter grantreets ranke form, og er i slekt med både gamle stavkirker og vår egen tid. Kirken er et særpreget kunstverk, - en nasjonalskatt. Den er regnet blant de ti mest sjeldne kirkebygg i verden. 
 

 

 

Kirkesalen i Risberget er den eneste i sitt slag som er i bruk. Det er et historisk smykke i Finnskogriket, og til stor glede for menigheten og bygdas innbyggere. Kirkesalens inventar, dens smakfulle enkelhet og det liturgiske uttrykket gir en opplevelse av trygghet for både ånd og tanke. Dette er virkelig en sakral liten perle.