Psykososial beredskapsgruppe

PSYKOSOSIAL BEREDSKAPSGRUPPE I VÅLER 2020

 

Navn

Funksjon

Telefon

jobb

e-post

Eli L.undeby Krekvik

Leder

48 89 22 32

62 42 41 39

Privat : 99151033

elik@vis.kommune.no

 

Oliv Lundeby

Nestleder

62 42 40 10

ol@vis.kommune.no

 

Kari Butteberg

Medlem

62 42 41 70

kari@vis.kommune.no

 

Bente E. Libekk

Medlem

62 42 41 50

bente.libekk@vaaler-he.kommune.no

 

 

Marit D. Glåmstø

Medlem

62 42 41 50

marit.glomsto@vis.kommune.no

 

Egil-Johan Johnsen

Medlem

62 42 41 39

40 03 92 27

ejj@vis.kommune.no

Arild Bredesen

Medlem

40 41 91 26

ab@vis.kommune.no

Einar Vannebo

Medlem

95810441

 

sokneprest@vaaler-he.kommune.no