Beredskap

Våler kommune har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet
innenfor sine geografiske områder. Alle uønskede hendelser som skjer i kommunen, utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og spilleren avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid. Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt er derfor meget viktig.

Lenke til forskrift

Våler kommune har utarbeidet ROS-analyser og beredskapsplaner. Disse kan fåes ved henvendelse til beredskapskoordinator i kommunen.

Kriseledelsen i Våler kommune

Virksomhet/stillingNavnepostmobil
OrdførerHarry Vinjeharry.vinje@vis.kommune.no906 87 967
VaraordførerEspen Svennebyespen.svenneby@byggma.no920 18 167
Kommunedirektør/KriselederAnniken Baksjøbergetanniken.baksjoberget@vis.kommune.no 992 54 809
Helsesjef   
KommuneoverlegeJorun Slettikommunelege@vis.kommune.no940 37 212
Tekniske tjenesterFaustine Oppegårdfaustine.oppegard@vis.kommune.no951 64 786
BeredskapskoordinatorMarit EkebergMarit.Ekeberg@vis.kommune.no  901 21 888
LandbrukssjefPia H Knøsen Lundphl@vis.kommune.no991 07 780
LoggførerOdd Egil Skolegårdenoes@vis.kommune.no901 90 007