Beredskap

Våler kommune har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet
innenfor sine geografiske områder. Alle uønskede hendelser som skjer i kommunen, utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og spilleren avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid. Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt er derfor meget viktig.

Lenke til forskrift

Våler kommune har utarbeidet ROS-analyser og beredskapsplaner. Disse kan fåes ved henvendelse til beredskapskoordinator i kommunen.

Kriseledelsen i Våler kommune

Virksomhet/stilling

Navn

epost

mobil

Ordfører

Ola Cato Lie

ocl@vis.kommune.no 47612950

Varaordfører

May-Liss Sæterdalen mls@vis.kommune.no 90687967

Rådmann

Eyvind Alnæas

Eyvind.alnæs@vis.kommune.no

48226313

Ass. Rådemann

Asgeir Rustad

ar@vis.kommune.no

95052270

Helsesjef

Siri Brunborg

sb@vis.kommune.no

90140790

Tekniske tjenester

Torstein Berg

torstein@vis.kommune.no

93034472

Beredskapskoordinator

Marit Ekeberg

Marit.ekeberg@vaaler-he.kommune.no

90121888

Landbrukssjef Anne-Kristine Rossebø Lie akr@vis.kommune.no 47630073

Loggfører

Odd Egil Skolegården

oes@vis.kommune.no

90190007

Loggfører

Knut Henriksen

knut.henriksen@vaaler-he.kommune.no

62424000