Beredskap

Våler kommune har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet
innenfor sine geografiske områder. Alle uønskede hendelser som skjer i kommunen, utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og spilleren avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid. Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt er derfor meget viktig.

Lenke til forskrift

Våler kommune har utarbeidet ROS-analyser og beredskapsplaner. Disse kan fåes ved henvendelse til beredskapskoordinator i kommunen.

Kriseledelsen i Våler kommune

Virksomhet/stilling

Navn

epost

mobil

Ordfører

May-Liss Sæterdalen

mls@vis.kommune.no 906 87 967

Varaordfører

Elin Østeberg elin-he@online.no 920 18 167

Rådmann

Rune Antonsen

Rune.Antonsen@vis.kommune.no

913 39 943

Ass. Rådemann

Asgeir Rustad

ar@vis.kommune.no

950 52 270

Helsesjef

Siri Brunborg

sb@vis.kommune.no

901 40 790

Tekniske tjenester

Torstein Berg

torstein@vis.kommune.no

930 344 72

Beredskapskoordinator

Asgeir Rustad

ar@vis.kommune.no

950 52 270

Landbrukssjef Anne-Kristine Rossebø Lie akr@vis.kommune.no 476 30 073

Loggfører

Odd Egil Skolegården

oes@vis.kommune.no

901 90 007