Startlån og tilskudd

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

Her finner du informasjon om startlån og tilskudd: https://husbanken.no/person/startlaan/

Startlån
Startlån kan være en inngangsmulighet for hustander som ikke får vanlig boliglån, eller som har vanskeligheter med å bo i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte. Ta kontakt med NAV for å få hjelp til bostøtte.

Våler kommunes retningslinjer for startlån (PDF, 135 kB)

Les mer på Husbankens nettsider: https://husbanken.no/person/startlaan/

Du kan klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling og avslag på startlån. Klagen sendes Våler kommune og må være skriftlig og begrunnet. Klagefristen er 3 uker fra du har mottatt vedtaket. Dersom du ikke får medhold etter en ny vurdering, oversendes klagen til kommunens klagenemd.

Tilskudd
Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

Les mer på Husbankens nettsider:
https://husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/

Du kan søke om startlån og tilskudd elektronisk på Husbanken sine sider: https://husbanken.no/person/startlaan/

Trenger du hjelp vedrørende ordningen, kan du henvende deg til Våler kommune for veiledning.

Telefon: 62 42 40 00 (08:00-15:30)
Mail: postmottak@vaaler-he.kommune.no