Våler omsorgssenter

Våler Omsorgssenter ligger i utkanten av Våler sentrum. Omsorgssenteret har mange ulike tilbud, og det kan nevnes 44 plasser, fordelt på 34 somatisk og 10 tilrettelagte plasser i 4 avdelinger.
I tillegg finnes et Bofellesskap for eldre med plass til 16 – 18 beboere.
Dagaktivitet for hjemmeboende personer med kognitiv svikt finnes i underetasjen på omsorgssenteret og er åpent hver ukedag.
Ergoterapiavdelingen har også kontor i underetasjen.
Omsorgssenteret har eget kjøkken og vaskeri, som også yter kommunale service oppgaver ut mot innbyggere som har et reelt behov for matombringing, eller hjelp til vask av tøy.
Hjemmetjensten finner man i den eldste delen av Omsorgssenteret  inngang mot andedammen.