Langtidsplass

Langtidsopphold

har ingen tidsbegrensning.
Grunnlaget for å få tildelt langtidsopphold er medisinske forhold
eller varig svikt i egenomsorgen, av fysisk eller psykisk
art. Personer med stor helsesvikt og som trenger tett oppfølging av helsepersonell
eller har behov for omsorg/pleie ved livets slutt.
Andre aktuelle hjelpetiltak skal være utprøvd og vurdert

Hva koster tjenesten

Betaling beregnes etter ”Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v”.

Det beregnes ikke vederlag av formue, kun av inntekter. (Avkastning av formue

tas med i beregningsgrunnlaget).

Søknadsskjema (PDF, 157 kB),må skrives ut og sendes per post.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester