Avlastning

Avlastning

( til personer med omsorg for barn og unge med nedsatt funksjonsevne)

Gi avlastning etter behov til personer med daglig omsorg for barn og unge med nedsatt funskjonsevne, slik at pårørende får fri fra særlig tyngende omsorgsarbeid.

Det gis fra timebasert avlastning og enkeltdøgn til flere sammenhengende døgn i perioder. Avlastning gis i alll hovedsak i avlastningsenhet i kommunen.

Tjenesten er gratis.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema (PDF, 157 kB), må skrives ut og sendes per post.

Adresser:

Hjemmetjenesten i Våler,

Kornmagasinvegen 51,

2436 Våler i Solør

tlf 62424150

 

Psykisk helse- og rustjeneste,

Vålgutua 202

2436 Våler i Solør

tlf 62424138

 

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TIFU),

Vaalevegen 1,

2436 Våler i Solør

tlf 62424191 / 62424192

 

E-post: postmottak@vaaler-he.kommune