Bofellesskap for eldre

Tilbud for eldre som ønsker å bo sammen med andre, og som har et behov for å slippe ansvaret for egen husholdning på grunn av nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne.

Bofellesskapet har 15 rom til utleie totalt.Rommene er ca 15 – 20 kvm. Man må påregne å dele toalett og bad med flere.Leie av rom i Bofellesskap med enkel standard, delvis møblert med seng og nattbord, hvis ønskelig.Tre hovedmåltider pr dag, som serveres på spisesal, selvbetjening av aftensmåltidet og kaffemåltider.Sengetøy og håndkleskift; sengetøy hver 14 dag og håndkleskift ved behov.Vask av merket privattøy.

  • At du er inneforstått med at man er å betrakte som hjemmeboende
  • At du må bruke egen fastlege.
  • At du må tilpasse deg andre i Bofellesskapet og at du er leietaker av kommunen med de forpliktelser det medfører.
  •  At du må installere telefon/trygghetsalarm hvis dette blir vurdert som nødvendig av hjemmebaserte tjenester for din egen sikkerhet og mulighet for å tilkalle hjelp ved behov.
  • At du søker på og mottar Hjemmehjelp etter faglig vurdering.
  • At du melder ifra hvis du uteblir fra måltidene. Praktisk opplysninger/kontaktinfo.

Husleie betales etter vedtatte satser og justeres årlig. Husleien er  ”tredelt”ved at en del går til kost, en del går til vask av sengetøy og privattøy ogen del går til leie av rom . Prisene blir justert årlig. Sendes utsamlet på en giro med forskuddsvis betaling.

Søknadsskjema (PDF, 157 kB), må skrives ut og sendes per post.

Søknaden blir vurdert av Inntaksteamet i kommunen. Det kan søkes bostøtte fra Husbanken gjennom NAV.

Her finner du mer informasjon om bostøtte

For mer informasjon kan du kontakte:

Hjemmetjenesten i Våler

2436 Våler

Telefon 62 42 41 50/avdelingsleder 62 42 41 57

Kontortid 08.00 – 15.30.

Utenom kontortid telefon 97 03 70 11 (vakttelefon)

Telefon: 62 42 41 00 VOS eller 62 42 41 50 Hjemmebaserte tjenester

E-postadresse: postmottak@vaaler-he.kommune.no