Matombringing

 

Tilbud for eldre som ønsker og har behov for å få ferdig tilberedt middag
på grunn av ulik funksjonssvikt.
At man får en lettere hverdag ved å slippe å lage middag, og at maten er
laget etter anbefalte retningslinjer for kosthold til eldre.

Varm mat tilkjørt hver ukedag unntatt lørdag, eller etter avtale.
Eldre med et ønske og et behov for å få tilkjørt middag.
Du må melde ifra hvis du ikke er hjemme.
Middag og dessert koster kr. 80/2018. Beløpet justeres årlig.
Dette er et servicetilbud fra Våler kommune og ikke en lovbestemt
tjeneste som man har rett på


Søknadsskjema (PDF, 157 kB), skrives ut og sendes per post.
For mer informasjon kan du kontakte:
Hjemmetjenesten i Våler
2436 Våler
Telefon 62 42 41 50/avdelingsleder 62 42 41 57
Kontortid 08.00 – 15.30.
Utenom kontortid telefon 97 03 70 11 (vakttelefon)

E-postadresse: postmottak@vaaler-he.kommune.no

Telefon: 62 42 41 00 VOS eller 62 42 41 50 Hjemmebaserte tjenester