Brukerstyrt personlig assistent(BPA)

BPA er en alternativ organisering av ordinære tjenester for brukere som er avhengig av praktisk og/eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming og lignende.
Hensikten er at  brukeren selv, hjelpeverge eller andre, organiserer arbeidet til dem som yter bistand. Det er kommunen som i samarbeid med brukeren avgjør hvilke tjenester som skal gis, og hvor mye.

Retten til BPA fremgår av pasient og brukerrettighetslovens § 2-1 d.

Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester §3-8

Søknadsskjema (PDF, 157 kB), må skrives ut og sendes per post.

Adresser:
Hjemmetjenesten i Våler,
Kornmagasinvegen 51,
2436 Våler i Solør
tlf 62424150

Psykisk helse- og rustjeneste,
Vålgutua 202
2436 Våler i Solør
tlf 62424138

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TIFU),

Vaalevegen 1,
2436 Våler i Solør
tlf 62424191 / 62424192

E-post: Postmottak@vaaler-he.kommune.no