Bofellesskap for eldre


Bofellesskap


Tilbud for eldre som ønsker å bo sammen med andre, og som har et behov
for å slippe ansvaret for egen husholdning på grunn av nedsatt fysisk
eller psykisk funksjonsevne.
Bofellesskapet har 15 rom til utleie totalt.
Rommene er ca 15 – 20 kvm. Man må påregne å dele toalett og bad
med flere.
Leie av rom i Bofellesskap med enkel standard, delvis møblert med seng
og nattbord, hvis ønskelig.
Tre  hovedmåltider pr dag, som serveres på spisesal, selvbetjening av aftensmåltidet
og kaffemåltider.
Sengetøy og håndkleskift; sengetøy hver 14 dag og håndkleskift ved
behov.
Vask av merket privattøy.

  • At du er inneforstått med at man er å betrakte som hjemmeboende.
  • At du må bruke egen fastlege.
  • At du må tilpasse deg andre i Bofellesskapet og at du er leietaker av
  • kommunen med de forpliktelser det medfører.
  • At du må installere telefon/trygghetsalarm hvis dette blir vurdert
  • som nødvendig av hjemmebaserte tjenester for din egen sikkerhet
  • og mulighet for å tilkalle hjelp ved behov.
  • At du søker på og mottar Hjemmehjelp etter faglig vurdering.
  • At du melder ifra hvis du uteblir fra måltidene. Praktisk opplysninger/kontaktinfo.

Husleie betales etter vedtatte satser og justeres årlig. Husleien e r  ”tredelt”
ved at en del går til kost, en del går til vask av sengetøy og privattøy og
en del går til leie av rom . Prisene blir justert årlig. Sendes ut
samlet på en giro med forskuddsvis betaling.


Søknaden blir vurdert av Inntaksteamet i kommunen. Det kan søkes bostøtte
fra Husbanken gjennom NAV.

Søknadsskjema (PDF, 157 kB), må skrives ut og sendes per post.


For mer informasjon kan du kontakte:
Hjemmetjenesten i Våler
2436 Våler
Telefon 62 42 41 50/avdelingsleder 62 42 41 57
Kontortid 08.00 – 15.30.
Utenom kontortid telefon 97 03 70 11 (vakttelefon)

E-postadresse: postmottak@vaaler-he.kommune.no

Telefon: 62 42 41 00 VOS eller 62 42 41 50 Hjemmebaserte tjenester