Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Her er Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte telefonnummer og webside: Tlf: 800 57 000 webside: https://hfsm.no/

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er døgnåpent alle dager i året.

Artikkelliste