Solør vdg. skole - avd. Våler

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste er et gratis tilbud.  Det består av skolehelsesykepleier Liv Grytli Mostuen og skolelege Guro Bjærum Kvidal. 

Formålet med skolehelsetjenesten er å arbeide med å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom og skade.

Vi samarbeider med skolens rådgiver, kontaktlærer, foreldre/foresatte, fastlege, kommunens barn- unge og familieteam, BUP og barneverntjenesten der det er nødvendig. Alt etter samtykke fra eleven.

Helsessykepleier er tilstede:

mandag - torsdag  fra kl:  08:30 - 14:00

 

Ved henvendelse ta kontakt med helsesykepleier Liv Grytli Mostuen mob: 48 89 06 90

Solør videregående skole

Ung.no

Sex og samfunn