Solør vdg. skole - avd. Våler

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste er et gratis tilbud.  Det består av skolehelsesykepleier Liv Grytli Mostuen og skolelege Mohammad Osman Shakeel.

Formålet med skolehelsetjenesten er å arbeide med å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom og skade.

Vi samarbeider med skolens rådgiver, kontaktlærer, foreldre/foresatte, fastlege, kommunens barn- unge og familieteam, BUP og barneverntjenesten der det er nødvendig. Alt etter samtykke fra eleven.

Helsessykepleier er tilstede:

mandag: 08:30 - 14:00 

onsdag: 08:00 - 13:00

torsdag: 10:00 - 14:00  

Ved henvendelse ta kontakt med helsesykepleier Liv Grytli Mostuen mob: 48 89 06 90

Solør videregående skole

Ung.no

Sex og samfunn