Barnevernsvakt

Solør har operativ barnevernvakt i samarbeid med kommunene Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal. Kongsvingerregionens barnevernberedskap er regionens Barnevernvakt og er barnevernets akuttberedskap på kveld, natt, i helger og helligdager.

Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise og som trenger hjelp raskt.

Barnevernvakta gir råd og veiledning på telefon, men kan også reise ut dersom det skulle oppstå et akutt behov for dette.

De fleste henvendelser løses ved samtaler eller konfliktmekling. Barnevernvakta kan, i helt spesielle situasjoner, foreta foreløpig flytting av barn til beredskapshjem eller barneverninstitusjon i samarbeid med politiet.

Barnevernvakta arbeider kun ved alvorlige kriser som krever akutt handling.

Oppfølgingsarbeidet overtas av den lokale barneverntjenesten førstkommende virkedag.

   

Telefon barnevernvakta:

Hverdager mellom kl. 15:00 – 08:00

Helg og helligdager hele døgnet

40 44 16 73

Er det fare for liv og helse, kontakt politiet:

 

112

 

Alarmtelefon for barn og unge:

 

116 111

 

Barnevernvakta kan kontaktes for:

  • Akutt krisehåndtering over telefon
  • Akutt bistand når barn og unge er uten omsorg
  • Akutt hjelp for barn og unge med fare for liv og helse

 

Link til felles portal for barnevernvaktene i Norge