Si opp barnehageplass

Hvis du ønkser å si opp barnehageplassen må du sende en skriftlig oppsigelse. 

  • Oppsigelsestiden er 1 måned, med virkning fra den 1. eller 15. i oppsigelsesmåneden.
  • Hvis oppsigelse av plassen sendes etter 1. april må det betales for plassen ut juni.
  • Oppsigelsen sendes til styreren i barnehagen.
  • For alle barn som skal begynne på skolen blir barnehageplassen automatisk sagt opp.