Si opp barnehageplass

Hvis dere ønsker å si opp barnehageplassen gjør dere dette via Foresattportal: https://foresatt.visma.no/vaaler

I brukerveiledningen til Foresattportal kan du lese om hvordan du sier opp plassen. Brukerveiledningen finner dere her:  Brukerveiledning Foresattportalen (PDF, 3 MB)

Oppsigelsestiden kan være ulik for barnehagene, ta kontakt med styrer for informasjon om dette.

For alle barn som begynner på skolen bli barnehageplassen automatisk sagt opp.