Servicetorget

Kommunens mål er fornøyde innbyggere, og kommunens servicetorg er der for å sikre bedre service, raskere saksbehandling og for å bringe kommunens tjenester nærmere brukerne, enten ved å hjelpe deg videre til rett instans, eller ved at du får løst oppgaven din med en gang.

Ansatte ved Servicetorget.