Lønn og personal HRM

Lønn og personalavdelingen (HR) er en stabsavdeling underlagt rådmannen. Personalavdelingens brukere er primært kommunens ledere, tillitsvalgte og ansatte, samt eksterne samarbeidspartnere. Avdelingens hovedoppgave er å forvalte, samordne og utvikle kommunens personal- og lønnspolitikk.

 

Ansatte på avdelingen