IKT

Hovedoppgavene for IKT er forvaltning og drift av kommunens serverpark, nettverk og sikkerhetssystemer/informasjonssikkerhet, felles administrative systemer og større fagsystemer, backupsystemer, innkjøp av IKT-utstyr, teknisk brukerstøtte, ansvar for telefoni, multifunksjonsmaskiner, samt drive rådgiving og veiledning til virksomhetene. Drift innebærer bl.a. utskifting og oppdatering av nettverk, programvare og utstyr.

IKT-avdelingen forsøker også å være en utviklingsavdeling og pådriver for å ta i bruk digitale tjenester og videreutvikling av disse.

Ansatte ved IKT og Post/arkiv