Les Østlendingen 9.1 Debatt - Skapervilje og gjennomføringskraft

I Østlendingen 9.1.20 står en stor artikkel om skapervilje og gjennomføringskraft.

Innlandet har mange flotte privateide og offentlige virksomheter som skaper gode resultater. Hver organisasjon har sin egenart og sine særskilte utfordringer. La oss ta en rask tur innom fire ulike virksomheter som hver på sin måte bidrar med stor verdiskapning.

Les hele artikkelen under næring og næringsnytt https://www.vaaler-he.kommune.no/tjenestetilbud/naring/naringsnytt/