Detaljregulering Langbakken gård

Detaljreguleringsplan for langbakken gård er utlagt til offentlig ettersyn.
 

Innspill og merknader sendes Plan 1 ved Ragnhild Storstein rag@p1.no innen 16.11.2020

Alle sakens dokumenter finner du her:

 

Detaljregulering Langbakken gård
Tittel Publisert Type
3327_Illustrasjonsplan Alt 1_20200731_1-1000 i A3 (L)(383971)

13.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Illustrasjonsplan Alt 1_20200731_1-1000 i A3 (L)(383971).pdf
3327_Illustrasjonsplan Alt 3_20200731_1-1000 i A3 (L)(383973)

13.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Illustrasjonsplan Alt 3_20200731_1-1000 i A3 (L)(383973).pdf
3327_Illustrasjonsplan Alt 2_20200731_1-1000 i A3 (L)(383972)

13.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Illustrasjonsplan Alt 2_20200731_1-1000 i A3 (L)(383972).pdf
3327_Detaljregulering_Plankart_20200831_1-1000 i A3 (L)(383964)

13.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Detaljregulering_Plankart_20200831_1-1000 i A3 (L)(383964).pdf
3327_Langbakken gård_bestemmelser 20200831 (L)(383966)

13.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Langbakken gård_bestemmelser 20200831 (L)(383966).pdf
3327_Langbakken gård_planbeskrivelse_20200831 (L)(383968)

13.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Langbakken gård_planbeskrivelse_20200831 (L)(383968).pdf
3327_Langbakken gård_Sjekkliste naturmangfoldloven_20200831 (L)(383970)

13.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Langbakken gård_Sjekkliste naturmangfoldloven_20200831 (L)(383970).pdf
3327_Langbakken gård_Risiko- og sårbarhetsanalyse_20200831 (L)(383969)

13.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3327_Langbakken gård_Risiko- og sårbarhetsanalyse_20200831 (L)(383969).pdf
Detaljregulering, Langbakken gård, første gangs behandling (L)(386347)

13.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljregulering, Langbakken gård, første gangs behandling (L)(386347).pdf