Koronaregler – utfordring med årsmøter

Det er tiden for årsmøter. Nasjonale retningslinjer sier maksimalt 10 personer innendørs, og dette vil nødvendigvis skape utfordringer.  

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med maksimalt 10 personer innendørs og 20 personer utendørs.

Arrangementer på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 10 personer (ikke fastmonterte seter) eller 200 personer (fastmonterte seter).

Årsmøter kan avholdes digitalt. Det finnes en gratløsing for dette, som du finner her.

Gjester i hjemmet og avstand

Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker

Ikke ha flere enn fem gjester i hjemmet

Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster

Helsedirektoratet sine nettsider

Alle arrangementer skal meldes inn til kommunen digitalt i denne lenken.