Forslag til planstrategi og planprogram for Våler kommune

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi, etter Plan- og bygningsloven (§10-1) innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Før kommunestyrets behandling var planstrategien og planprogrammet lagt ut på offentlig ettersyn.

Forslag til planstrategi og planprogram for Våler kommune - Klikk for stort bilde

 

Forslag til planstrategi med planprogram for Våler kommunes revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2023-20235  er tilgjengelig på kommunens nettsider, https://www.vaaler-he.kommune.no/nyheter/kunngjoringer/

Innspill til planstrategien kan sendes til postmottak@vaaler-he.kommune.no, eller Våler kommune, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør innen 19.04.2023.

Alle sakens dokumenter:
 

Planstrategi Våler kommune 2023
Tittel Publisert Type
Forslag til planstrategi og planprogram for Våler kommune

09.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til planstrategi og planprogram for Våler kommune.pdf
Aktivitetsplan vår- tidlig høst 2023. Våler kommune planarbeid

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Aktivitetsplan vår- tidlig høst 2023. Våler kommune planarbeid.pdf
Forslag_Planstrategi med planprogram Våler kommune

09.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag_Planstrategi med planprogram Våler kommune.pdf