Beslutninger i beredskapsledelsen i Våler kommune 17.02.2021

Det er ingen smittede i Våler nå, men vi må fortsatt være forsiktige med tanke på å unngå smitteutbrudd i regionen.  Ny retningslinje for beøkende Våler omsorgssenter. Ellers uendret.

Beredskapsledelsen ber alle innbyggere om å følge nasjonale retningslinjer.

Vi fortsetter med gult nivå i barnehager og skoler, digitale møter, hjemmekontor og kohort-inndeling av tjenestene.

Besøk på Våler Omsorgssenter

Nye retningslinjer gjeldene fra 18.02.21. Du finner disse her.

Idrett og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene som normalt både ute og inne. Kamper, cuper, konkurranser og turneringer må utsettes.

Kulturaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjenopptas dersom avstandsregler og øvrige smitteverntiltak kan ivaretas.  Forestillinger, oppvisninger, kurs, konferanser, livssynsseremonier mv utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.  Følg veileder for idrett og kultur

Beredskapsledelsen vil vurdere evt. åpning av idretts- og kulturaktiviteter for voksne i neste uke.

Publikumsmottak og møtevirksomhet

Vi skal fremdeles unngå å ha mange nærkontakter. Tidligere beslutning om stengt publikumsmottak, digitale møter,  hjemmekontor for de som kan gjøre sin jobb hjemmefra og kohort-inndeling av tjenestene videreføres.Kantina fortsetter praksis med bestilling og utlevering av mat. 

Oppfølging av innreisekarantene

Kommunen har fått i oppdrag å følge opp innreisende som oppgir Våler som oppholdskommune i det digitale innreiseregisteret. Åsnes og Våler samarbeider om denne oppgaven.  

Ny vurdering

Beredskapsledelsen i Våler følger nøye med på situasjonen, møtes jevnlig og vurderer tiltak fortløpende.

 

Se også:

Det er tiden for årsmøter. Nasjonale retningslinjer sier maksimalt 10 personer innendørs, og dette vil nødvendigvis skape utfordringer.  Koronaregler – utfordring med årsmøter