Nyheter
Publisert 07.05.2014

Våler kommune legger med dette fram sin planstrategi i henhold til Plan og bygningslovens § 10-1 til uformell høring for å få innspill.  Høringsfrrist 03.06.14.

Publisert 07.05.2014

Det pågår nå en grunnlovsstafett som skal gå gjennom hele landet. Fredag 9. mai kl. 17.00 er den på Sorma bru, grensen mellom Våler og Elverum

Publisert 06.05.2014

Tema: Ønske det, ville det, men gjøre det i Solør?

Publisert 05.05.2014

Stortinget vedtok 11. februar 2014 lov om endringer i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven), lov 19. juni 2009 mr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og enkelte andre lover.