Nyheter
Publisert 19.12.2012

Fra og med søkeomgangen i januar 2013 vil papirsøknader ikke lenger bli sendt ut til søkerne med post.

Publisert 14.12.2012

Ungdomskontakt i Åsnes Renate Bestum har laget en oversikt over aktivitetene i Åsnes, Våler og Grue!

Publisert 15.11.2012

Else Hanna Tendø lanserer sin nye bok Gjesåsen kirke - folk, liv og virke.
Boken fås kjøpt på kulturkontoret kr 300,-.

Publisert 01.10.2012

På bakgrunn av politiske vedtak om å vurdere skolestrukturen i Våler kommune, ble rådmannen i KO-vedtak 050/12 gitt oppdraget å utrede framtidig skolestruktur i Våler kommune.

Publisert 25.09.2012

Borgerundersøkelsen 2012 er utført av Senito Research Norge AS, og det er innbyggerne i kommunene som er intervjuet og svart på spørsmål.

Kjell Konterud er nummer 14 i rangeringen.