SKYTING PÅ PISTOLBANEN PÅ HASLEMOEN I UKE 40

I forbindelse med HV-05 sin aktivitet på Haslemoen i uke 40 vil det bli skyting på pistolbanen. Er det spørsmål til aktiviteten, kan disse rettes til undertegnede.

Lars Kristian Utgård
Kommandérsersjant
Sjefssersjant HV-05
Tlf.91160631