Heimevernsøvelse i ytre leirområde på Haslemoen 15.-24. juni 2022

Opplandske heimevernsdistrikt 05 vil gjennomføre aktivitet i ytre leirområde på Haslemoen, i forbindelse med utdanning av kurselever til grunnleggende og videregående lagførerkurs. Området vil innebefatte Våler Skytterlag sine skytebaner og Spulsåsen med omkringliggende områder.

 

Dette er aktivitet som innebefatter manøver med lett infanteri, til fots. Det vil bli brukt ildmarkeringsmidler som rødplast i håndvåpen. I tillegg benyttes skytterlagets baner til skarpskyting. Det vil i perioden bli økt trafikk av militære og sivile kjøretøy i området. Aktiviteten vil foregå i perioden 15-24 juni 2022 og i tidsrommet 0800- 2100 hver dag. Feltet sperres ikke for almen ferdsel, men ferdsel i området, skjer på eget ansvar. Aktiviteten er koordinert med UDI og HERO mottakssenter.

Er det spørsmål til aktiviteten, kan disse rettes til undertegnede.

Geir Ola Blystad
Kommandersersjant
Ass G 3-7 HV-05
Tlf: 488 68 030