Heimevernsøvelse i ytre leirområde på Haslemoen 15.-23. September 2022

Nordre Follo og Enebakk geværkompani tilhørende Stor Oslo Heimevernsdistrikt (HV02) skal i tidsperioden 15. til 23.september trene i, og rundt Haslemoen leir.
Treningen skal sikre at soldater og befal har grunnleggende ferdigheter for å kunne løse nasjonale oppdrag, og inngår som en del av beredskapsplanen for Norge.

Under treningen vil det foregå skarp skytetrening på skytebaner tilknyttet leiren, samtidig med trening og øving med løsammunisjon innenfor regulerte skytetider.
Det vil og foregå trening på og med kjøretøy, samt bli noe transport av soldater til og fra treningsområder.
All trening vil foregå Nord og Øst for Haslemoen leir, og Øst for Riksvei 2.
I treningsperioden vil det være soldater og befal som privat benytter seg av butikker i Våler sentrum.
Feltet sperres ikke for almen ferdsel, men ferdsel i området skjer på eget ansvar. Aktiviteten er også koordinert med HERO mottakssenter.

Ved spørsmål eller tilbakemeldinger under øvelsen kan Liasonoffiser Lars Helge Strand kontaktes på telefon 928 94 300.