Heimevernsøvelse i området Haslemoen 08.-15. november 2022

Opplandske Heimevernsdistrikt 05 vil gjennomføre øvelse med base i Haslemoen leir. Utover dette vil Våler Skytterlag sine skytebaner og Spulsåsen med omkringliggende områder bli benyttet.

Planlagt aktivitet vil innebefatte manøver med lett infanteri til fots, og noe kjøretøy. Det vil bli brukt ildmarkeringsmidler/ løsammunisjon i håndvåpen.

I tillegg benyttes Våler Skytterlags baner til skarpskyting, primært fra 10. november til 12. november, samt 14. november.

Det vil i perioden bli økt trafikk av militære og sivile kjøretøy i området. Aktiviteten vil foregå i perioden 08-15 november 2022 primært i tidsrommet 0800- 2100 hver dag.

Feltet sperres ikke for almen ferdsel, men ferdsel i området skjer på eget ansvar.

Kontaktperson for aktiviteten er:

Ove Morten Sveen
Kaptein
Områdesjef
Tlf: 92422925