Haslemoen er med i Fylkesutvalget sin høring

Et tverrpolitisk flertall i Fylkesutvalget i Innlandet Fylkeskommune, bestående av Ap, Sp, Høyre og Frp, har vedtatt egen høringsuttalelse til Forsvarskommisjonen: NOU 2023:14  Forsvar for fred og frihet. Uttalelsen er relativt omfattende og har også med Haslemoen i to ulike avsnitt:

  • Videreutvikling av den operative flaten i nær-øvingsområdet til Rena leir med tidligere Haslemoen leir som et viktig kapasitetssupplement
  • Forsvarets etablissementer i Innlandet med tilhørende skyte og øvingsfelt har i dag marginal nødvendig infrastruktur ift den forventede økningen. Det må ses nærmere på offentlig-privat samarbeid (OPS) og sivilt-militær samarbeid og samordning for å sikre samfunnsøkonomiske etableringer og drift i et samfunnssikkerhets- og totalberedskapsperspektiv, noe bruk av Haslemoen og tidligere etablerte forsvarsanlegg kan bidra til.

 

Les hele innspillet her. (PDF, 68 kB)

Dette er andre gang Fylkesutvalget i Innlandet Fylkeskommune  har med Haslemoen i innspill til Forsvarskommisjonen.