Ansattoversikt


Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver jordbruk og næringsutvikling 62 42 43 03 975 29 109
  • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
  • Næringsutvikling, bygdeutvikling (BU-saker)
  • Drenering
  • Miljøplan
  • Gjødselplanlegging
  • Økologisk landbruk
  • Autorisasjonsbevis plantevern