Ukrainske flyktninger til Haslemoen - bosettingsarbeidet godt i gang

Haslemoen har nå passert 300 beboere, litt roligere med ankomster etter påske. De aller fleste er fornøyd med både mat, området og de aktiviteter som er igangsatt.

Flere tilbud om aktiviteter vil komme etter hvert, sier mottaksleder Kjell Åge Moen, Hero Haslemoen akuttmottak

"Vi er godt i gang med bosettingsarbeidet, så langt har over 100 vært inne til samtaler og dette rapporteres fortløpende inn til IMDI (integrerings og mangfolds direktoratet). Flere personer med kompetanse som lærere er rekruttert og kan kanskje benyttes på barneskolen", sier Kjell Åge Moen

Den ortodorske påsken avholdes nå i helga, og frivillige personer og bedrifter har bidratt med påskeegg til barn.  Prest Einar Vanebo har lagt til rette for gudstjeneste med ukrainsk prest mandag 25. april kl 1800.

Ortodoks kristen påske 2022 - Klikk for stort bildeOrtodoks kristen påske 2022 

Ortodoks kristen påske 2022 - Klikk for stort bildeOrtodoks kristen påske 2022