Søknadsskjemaer til Midt-hedmark Brann og redning IKS

Her finnder du skjemaer vedr. overnatting, arrangementer, fyrverkeri og ev. har noen bekymringsmeldinger. I tillegg har vi også skjema for å søke om fritak for feie-/tilsynsgebyr og fyrverkerisalg for de som skulle ha behov for det.