Håndtering av brann i eller i nærheten av Statnetts høyspenninganlegg

Statsnett bygger, eier og driver det sentrale strømnettet i Norge.

Med henvisning til Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg § 9, mf § 3, har Statnett utarbeidet egen intern instruks når det gjelder oppfølging av personell i eller i nærheten av Statbnetts høyspenningsanlegg. I denne instruksen er følgende beskrevet om brann:

"Ved brann i eller i nærheten av anlegg":

Statnetts personell skal alltid ledsage brannmannskap i anleggene. Statnetts mannskap skal alltid overvåke slokkingsarbeidet og være ansvarlig for personsikkerheten i forhold til de elektriske anleggene.

Dette innebærer at det ikke skal startes slukking innfor 30 meter fra Statnetts anlegg før Statnetts kvalifiserte personell på stedet har gitt klarsignal til det. Dette gjelder både våre transformatorstasjoner og høyspenningsledninger. Alleggene er spenningsførende, og det er livsfarlig å starte slukking før det er gitt klarsignal.

Ansvarlig i Våler kommune er: Midt-hedmark brann og redningstjeneste

Utkalling av personell fra Statnett skal skje via:

Regionalsentral Sør: 22 73 37 10

Regionalsentral Nord: 78 44 45 90

Oppgi GPS-koordinater