Næringsnytt mai 2018: Investering i ulik kapital

I denne utgaven av Næring og Samfunn har vi snakket med tre personer som hver på sin måte INVESTERER i sin bedrift. Se videointervju!

For at bedrifter over tid skal ha utvikling må det INVESTERES i human kapital (ansatte), finansiell kapital (egenkapital, lån), anleggskapital (maskiner, varelager) og markedskapital (kunder, kontrakter, profil, immaterielle rettigheter, konkurransekraft). Å sette sammen de ulike investeringene i riktig tid og styrke, og godheten – dyktigheten – til hvert investeringspunkt, er avgjørende for bedriftens resultater over tid.

Direktør Knut Berg ved Moelven Våler orienterer om en stor investering i ny røntgenteknologi på sagbruket. Knut informerer også om investering i LÆRLINGER. Moelven Våler er Norges største sagbruk og som følge av gode INVESTERINGER leverer Moelven Våler gode resultater.

Ane Olastuen forteller om to av sine investeringer; å utdanne seg til farmasøyt og kjøp av aksjer i bedriften hun fikk jobb i; Curida. Ane er et godt eksempel på den moderne høykompetente medarbeideren som arbeidslivet etterspør; god og relevant utdanning,  kombinert med vilje til å virkelig «gå om bord», i dette tilfellet ved å kjøpe aksjer i egen bedrift.

Marius Østlie orienterer om investering i eget bilverksted, TK Økonomitrimming. Marius startet for seks år siden da han var 23 år gammel. Marius viser på en imponerende måte at hans ungdommelige mot satt i system gir resultater. Marius har INVESTERT i både bygning, maskiner, verktøy, ansatte og markedet.

Se videointervju med alle tre her: