Næringsnytt august 2018: Tilgang og muligheter

TILGANG er et mangefasettert begrep. I næringssammenheng forstår vi ordet TILGANG ofte som en mulighet, noe som kan bidra og avgjøre en utvikling. For eksempel tilgang til markeder, tilgang til kapital, tilgang til kompetanse. Vi har snakket med Arne Egil Retteraasen i Lena Maskin AS, Våler. Se videointervju!

«Tilgang til» er som regel i næringssammenheng noe som er muliggjort gjennom aktive valg og ønsker. «Tilgang til» er derfor ikke noe som er selvsagt eller som vi kan kreve, i alle fall ikke i næringssammenheng.

Lena Maskin AS, Våler ved avdelingsleder Arne Egil Retteraasen forteller i denne utgaven av Næring og Samfunn om viktigheten av TILGANG for deres bedrift. Arne Egil orienterer om hvordan omforente endringsprosesser med gamle og nye eiere av bedriften skaper nye TILGANGER. Lena Maskin AS er nå en del av den danske landbruksskooperasjonen Danish Agro.

Lena Maskin AS, Våler er et lysende eksempel på lokal, nasjonal og internasjonal samhandling. For dem har deres løsning gitt TILGANG og derigjennom fortsatt gode vekstmuligheter.    

Eksempelet med Lena Maskin har overskriften TILGANG og ikke overskriften INTERNASJONALT EIERSKAP. TILGANG er mangefasettert og kan løses ulikt. Det å ikke ha et pro aktivt fokus på TILGANG kan derimot vise seg å være en felle.

Fortsatt god sommer!

Se videointervju med Arne Egil Retteraasen: