CWD - Chronic Wasting Disease (Skrantesjuke)

I mars 2016 ble skrantesjuke (også kalt Skrantesyke eller Chronic Wasting Disease - CWD) påvist hos ei villreinsimle i Nordfjella, det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Europa.

Her finner du lenker til oppdatert faktainformasjon, veiledninger og rapporter om skrantesjuke:

Mattilsynet

Les mer på Hjortevilt.no

Info til jegere (PDF, 204 kB)