UKL Finnskogen - informasjon 2022

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et nasjonalt utvalg av kulturlandskap som viser noen av de mange landskapstyper og områder som fins i Norge.

Utvalgte kulturlandskap Finnskogen er ett av seks utvalgte kulturlandskap i Innlandet fylke og ble valgt ut med sine seks kjerneområder i 2018.

Tre av disse kjerneområdene er hele grender, mens de øvrige består av enkelttorp. Gravberget, Possåsen og og Jammerdal er grendene som inngår, og de ligger i hhv. Våler, Åsnes og Kongsvinger kommuner. Furuberget, Hytjanstorpet og Åbborhøgda ligger i hhv. Åsnes, Grue og Kongsvinger og utgjør enkelttorpene.

Utlysning av tilskuddsmidler og kriterier for tildeling av tilskudd - Utvalgte kulturlandskap Finnskogen (PDF, 287 kB)