Invitasjon til informasjonsmøte - Beiterett og gjerdeteknologi

Informasjonsmøte (webmøte) i prosjektet Økt kunnskap om utmarksbeite

- 19. november 2020

Program og påmelding (PDF, 299 kB)