Tid for å ta jordprøver!

Nå er det tid for å ta jordprøver.

Jordprøvebor (til låns) og esker / skjema fås på landbrukskontoret.

Les mer (PDF, 402 kB)