Økte tilskuddssatser til drenering fra 1. juli 2022

I jordbruksavtalen ble det vedtatt å øke satsene for tilskudd til drenering fra 1. juli 2022 til kr 2.500,- pr. dekar for systematisk drenering, profilering og omgraving av myr. For usystematisk grøfting er satsen økt til kr 38,- pr. meter begrenset til kr 2.500,- pr. dekar berørt areal.

Foretak som har fått innvilget tilskudd og ikke påbegynt arbeidet, kan trekke søknaden og søke på nytt.
Det som har startet dreneringa, kan ikke det.