Obs! Viktig info vedr fornying av plantevernmiddelautorisasjon!

Mattilsynet og Statsforvalteren i Innlandet informer om at det nettbaserte fornyingskurset for handtering og bruk av plantevernmidler stenges ned fra 15. mars og frem mot sommeren.

Akkurat hvor lenge dette vil vare er usikkert pr nå, siden Mattilsynet også skal bytte leverandør av kurset. Vi anbefaler derfor personer som har behov for å fornye autorisasjonen denne våren å gjennomføre teori og eksamen i nettkurset innen denne datoen. Alternativt kan de lokale kurstilbudene benyttes. 

Info fra Mattilsynet