Søknad om regionale miljøtilskudd (RMP) - registrering åpner 15. september

DETTE ER NYTT FOR SØKNADSOMGANGEN 2022:    

Tilskudd til drift av seter: Det er nå innført to tiltaksklasser, en for 4-6 ukers drift, og en for drift i 6 uker eller mer. Det er 20 000 kr i forskjell i tilskuddssats for de to tiltaksklassene.

Klimarådgiving: Det er ikke lenger krav om å legge ved kvittering for gjennomført klimarådgiving. Du må fortsatt legge ved tiltaksplan underskrevet av rådgiver(e) og foretaket som søker tilskudd. Det er nå gjort endringer i tiltaksklasser for klimarådgiving; en til en rådgiving, to til en rådgiving og grupperådgiving. Det er forskjellige tilskuddssatser for tiltaksklassene.

Veiledningshefte RMP -2022 (PDF, 20 MB)

Statsforvalteren informerer

OBS!

Søknad RMP åpner 15. september - Søknadsskjema RMP
Søknad Produksjonstilskudd åpner 1. oktober - Søknadsskjema PT

Begge ordningene har søknadsfrist 15. oktober!