Påminnelse!! Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2023

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen angitte frister, Statsforvalteren informerer

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.