Økning i satsene for godtgjørelse av skutte villsvin i Norge!

Landbruksminister Geir Pollestad er tydelig på at lokale jegere skal stå for arbeidet med å få ned villsvinstammen ytterligere, i godt samarbeid med grunneiere. Derfor er satsene til godtgjørelse for innsendte prøver av skutte villsvin nå kraftig styrket, og det har kommet en godtgjørelse til grunneier i tillegg.
 
De tidligere satsene var 1000,- pr hanndyr og 2500,- pr hunndyr, disse er nå økt til 3000,- pr hanndyr og 5000,- pr hunndyr. I tillegg kommer en ytterlig godtgjørelse til grunneieren på 4000,- pr felte villsvin på egen eiendom. Også satsen for funn av døde villsvin er økt fra 3000,- til 4000,-.
 
Se ellers Mattilsynets sider - https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/afrikansk-svinepest/jegere-kan-fa-godtgjorelse-for-a-sende-inn-prover-av-villsvin-som-er-felt-i-norge