Obs! Husk søknadsfrist produksjonssvikt 31. oktober! Informasjon om søknadsordninger høst 2023:

Søknad om produksjonstilskudd (PT) åpner 1. oktober - søknadsfrist 15. oktober med frist for endring 29. oktober

Søknadsskjema

Les om ordningen

Søknad om regionale miljøtilskudd (RMP) åpner 15. september - søknadsfrist 15. oktober med frist for endring 29. oktober

Søknadsskjema

Les om ordningen

Veiledningshefte

Søknad om tilskudd ved produksjonssvikt - søknadsfrist 31. oktober

Meldeskjema (varsel om mulig produksjonssvikt)

Søknadsskjema for korn, grovfor med husdyr, frukt

Søknadsskjema for bær, grønnsaker, poteter, grovfor salg

Les om ordningen