Faggruppe Storfe Glåmdalen inviterer til gratis fagmøte med fjøsbesøk

Smarte klimatilpasninger på gården og tilrettelegging for god dyrevelferd (utegangerkravene).

Vi besøker Eline og Lars Halvor Stokstad Oserud, melk og kjøttproduksjon.

Dato:     30 november 2023

Tid:        11:00 - 13:00

Sted:     Oppmøte Dalstuvegen 12, 2056 Algarheim

PÅMELDING

Enkel servering

Eline og Lars Halvor har hatt klimaråd med TINE og NLR, og har iverksatt gode tiltak for å kutte svinn og øke marginer på drifta.

  • Nytt robotfjøs i januar 2023
  • Solcellepanel på driftsbygninger med planer om utvidelse
  • Planer om å gjenvinne varme fra gjødsellager
  • Separerer husdyrgjødsla
  • Bruker biprodukter av mask og biorest til fôring
  • Oppdrett av kastrater, effektiv bruk av ravinebeiter og god dyrevelferd for okser
     

Gratis og åpent for alle!

Påmelding innen 28.november. 

Spørsmål kan rettes til:

Steinar

Steinar Velten

Rådgiver grovfôr, jord og miljø og forsøkstekniker

NLR Øst

+4741689664steinar.velten@nlr.no

Bruvegen 6, 2260 Kirkenær

Velkommen!

Steinar Velten